“จุรินทร์”สั่งรับมือภัยแล้งเข้มราคาสินค้า

227
แชร์ข่าวนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงมาตรการเตรียมการ รับมือปัญหาภัยแล้ง ที่ส่งผลกระทบต่อราคาพืชผลทางการเกษตร ที่อาจจะมีราคาแพงขึ้นในอนาคต ว่า ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด ติดตามตรวจสอบสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที หากมีเกษตรกรหรือประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง

โดยการรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ที่จะรายงานเข้ามาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าจังหวัดใดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งบ้าง และในส่วนกระทรวงพาณิชย์ ก็มีพาณิชย์จังหวัดที่ต้องเข้าไปดูแลเรื่องราคาสินค้าและปริมาณสินค้า อย่าให้การขาดแคลนหรืออย่าให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งก็ได้สั่งการไปแล้วเช่นกัน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้