โคราชอึด!ซ้อมแผนอุบัติเหตุสงกรานต์

229
แชร์ข่าวนี้

นายแพทย์อนุพงศ์ ชาวคอนไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนสูง กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุอุบัติภัยในห้วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและถึงขั้นเสียชีวิตจำนวนมาก การเตรียมรับมืออุบัติภัยในช่วงเทศกาลจึงมีเป้าหมายที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้ง เพิ่มทักษะการเข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย เป็นการตรวจสอบความพร้อม สมรรถนะของบุคลากรและอุปกรณ์ด้านต่างๆ รวมถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

เตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุอุบัติภัยในห้วงเทศกาล

โดยจำลองเหตุการณ์ รถสองแถวชนกับรถตู้โดยสาร มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจำนวนหลายราย และเกิดไฟไหม้ขึ้น หน่วยงานแต่ละภาคส่วนจะต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการเข้าช่วยเหลืออย่างเป็นระบบถูกต้องตามหลักการ ทำให้ปฏิบัติการช่วยเหลือระงับเหตุเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพ แต่การซ้อมแผนครั้งนี้ ต้องขอชื่นชมยกนิ้วให้กับ อสม. ที่มารับบทเป็น “ผู้บาดเจ็บจำเป็น” เพราะนอกจากจะต้องแต่งตัวให้มีเลือดและบาดแผลแล้ว ยังต้องนั่งรอรถพยาบาลกลางแดดร้อนอุณหภูมิกว่า 40 องศาเซลเซียส ไหนจะต้องร้องด้วยความเจ็บปวด ซึ่งแยกไม่ออกว่า ร้องขอความช่วยเหลือหรือร้องเพราะว่าร้อนกันแน่ แต่ต้องยอมรับว่า อึดและทรหดจริงๆ

จำลองเหตุการณ์ รถสองแถวชนกับรถตู้โดยสาร

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้