Google เพิ่มเข็มทิศใน Google Maps สำหรับ Android แล้ววันนี้

144
แชร์ข่าวนี้

สำหรับคนที่ใช้งาน Google Maps อยู่ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมนำทางที่มีความฉลาดและพาคุณไปทิศทางไหนก็ได้ แต่สิ่งที่สังเกตคือ Google Maps ไม่มีการบอกเข็มทิศว่าเราอยู่ทิศไหน ล่าสุดนี้ Google Maps ได้มีการเพิมการบอกเข็มทิศภายใน Apps และสามารถแสดงผลตามทิศทางเราเราไปทางไหน

ซึ่งฟีเจอร์ดังกล่าวจะต้องอัปเดตจาก Application Google Maps เวอร์ชั่น 10.62 ถึงจะกลับมาและยังมีเฉพาะใน Android เท่านั้น และหากจำกันได้ Google เอาเข็มทิศออกจาก Maps ไปตั้งแต่ปี 2019 เพราะต้องการเคลียร์ให้หน้าจอนั้นเรียบง่ายและมีการแสดงผลที่กว้างมากขึ้นนั่นเอง


แชร์ข่าวนี้