“จุรินทร์”สั่งเกาะติดราคาสินค้าเกษตร

205
แชร์ข่าวนี้

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการกรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคาพืชผลการเกษตรอย่างใกล้ชิด และจากรายงานสินค้ามีราคาสูงขึ้น ทั้งข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว มันสำปะหลัง ทุเรียน มะพร้าวผลแก่ หอมแดง และหอมหัวใหญ่ เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างมาก โดยได้ทำตามนโยบายในการติดตามประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเชื่อมโยงทำการตลาด ล่าสุด สินค้าที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด คือไข่ไก่ ซึ่งมีรายงานระบุว่าปริมาณไข่ไก่สะสมในระบบเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียนประกอบกับการส่งออกไข่ไก่ชะลอตัว ขณะที่ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นจากการเฝ้าระวังและควบคุมโรคในสัตว์ปีก กรมการค้าภายใน ได้ประสานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

"จุรินทร์"สั่งเกาะติดราคาสินค้าเกษตร

อย่างไรก็ตาม นโยบายการเชื่อมโยงระหว่างพาณิชย์จังหวัดซึ่งทำหน้าที่”ทีมเซลล์แมนจังหวัด”กับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือ ทูตพาณิชย์ประจำต่างประเทศซึ่งเป็น”ทีมเซลล์แมนประเทศไทย” ในการหาออเดอร์หรือหาตลาดให้กับสินค้าแต่ละจังหวัดยังถือเป็นนโยบายเชิงรุกและใช้ออนไลน์เป็นช่องทางการเจรจาการค้าต่อไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้