กรมเจรจาฯให้บริการทางออนไลน์ลดเสี่ยงโควิด

324
แชร์ข่าวนี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ยังให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ในช่วง Work From Home (WFH) โดยจะมีการให้บริการด้านข้อมูลออนไลน์ทั้งหมด เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ และความตกลงการค้าเสรี (FTA)

รวมทั้งบริการหลักสูตรฝึกอบรมด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ ช่วยประหยัดเวลา สะดวก ลดความเสี่ยงโควิด-19 จากการพบปะกัน และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจได้ ช่วยให้ทันต่อสถานการณ์การค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ www.dtn.go.th ผ่านทางสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และโน้ตบุ๊ค ทั้งระบบ Android และ iOS

นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีหลักสูตรฝึกอบรมด้านการค้าระหว่างประเทศออนไลน์ จำนวน 8 หลักสูตร เพื่อทำให้การดำเนินธุรกิจเกิดความคล่องตัว รวมทั้งใช้โอกาสจากการเปิดเสรีทางการค้า เพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าและบริการของไทยให้สามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่หลายคนต้องอยู่บ้าน จึงเป็นโอกาสที่จะเพิ่มพูนความรู้ผ่านระบบออนไลน์เตรียมความพร้อมรับมือกับการแข่งขันทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้