เปิด 10 สายงานที่ต้องการมากที่สุด หลังรัฐบาล เตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า 200,000 อัตรา

297
แชร์ข่าวนี้

กระทรวงแรงงาน รวบรวม 10 สายงานต้องการคนมากที่สุด ช่วยผู้ว่างงานหรือผู้ตกงานจากวิกฤตโควิด-19

เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความระบุว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์การจ้างงานปัจจุบันมาโดยตลอด โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้าง การชะลอการจ้างงาน ตลอดจนมาตรการลาพักโดยไม่จ่ายเงินเดือน และเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแบบเชิงรุก

ล่าสุด ได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน ติดตามตำแหน่งงานว่างเพื่อรองรับปัญหาการว่างงาน ซึ่งขณะนี้ ได้รวบรวมตำแหน่งงานว่างทั้งงานประจำและงานพาร์ทไทม์ จากนายจ้าง/สถานประกอบการที่ยังมีความต้องการจ้างงานแบบเต็มเวลา จำนวน 225,207 อัตรา โดยตำแหน่งงานว่าง 10 อันดับแรกที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการมากที่สุด ได้แก่

  1. แรงงานด้านการผลิต
  2. แรงงานในด้านการผลิตต่างๆ , แรงงานทั่วไป
  3. แรงงานด้านการประกอบอื่น ๆ
  4. ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่น ๆ
  5.  พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่น ๆ
  6. พนักงานบริการลูกค้า
  7.  พนักงานจัดส่งสินค้าอื่น ๆ
  8. ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า (เส้นใย , เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ)
  9. ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์
  10. เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอื่นๆ

ผู้ว่างงานที่ประสงค์จะหางานทำ สามารถเลือกสมัครงานผ่านช่องทางการให้บริการจัดหางานรูปแบบออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือ www.ไทยมีงานทำ .com เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปติดต่อที่สำนักงาน ลดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กรณีที่ไม่สามารถใช้บริการแบบออนไลน์ได้ สามารถติดต่อขอรับบริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้