การบินไทยรับคนไทยจากตปท.กลับบ้าน621คน

197
แชร์ข่าวนี้

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center : TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) จัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยที่มีความประสงค์ จะเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 5 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2564 ทั้งหมด 621 คน

การบินไทยรับคนไทยจากตปท.กลับบ้าน621คน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับอีกด้วย บริษัทฯ ภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติภารกิจเพื่อรับคนไทยในต่างประเทศ กลับบ้านอย่างต่อเนื่อง ด้วยความใส่ใจทั้งด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย โดยมีพนักงานการบินไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมปฏิบัติ หน้าที่ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้