พล.อ.ประวิตร เร่งช่วยแรงงาน 5 จ.ว.กลุ่มเสี่ยงสูง สั่งตั้ง รพ.เด็กติดโควิค-19

223
แชร์ข่าวนี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินการตรวจ โควิด-19 เชิงรุกให้แก่ แรงงานกลุ่มเสี่ยงโดยได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน อย่างถ้วนหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงงานทุกกลุ่ม และผู้ประกอบการทุกประเภท ไม่สามารถประกอบอาชีพ ได้เป็นปกติ

โดยนโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาล อาทิ มาตรการการคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 เชิงรุก ใน 5 จังหวัด ที่มีกลุ่มเสี่ยงจำนวนมาก ได้แก่ กทม.,ปทุมธานี,นนทบุรี,ชลบุรี และเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามมาตรการที่ สธ. กำหนด อย่างเคร่งครัด และขอให้ช่วยเหลือผู้ประกันตน กลุ่มเสี่ยงอย่างรวดเร็ว โดยให้ประสานกับโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมในการเตรียมแผนรองรับผู้ประกันตน ที่อาจติดโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่ยังไม่แสดงอาการโดยให้ประสาน การส่งตัวไปยัง Hospitel ต่อไป นอกจากนั้น ยังขอให้กระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือคนทำงาน และ แรงงานนอกระบบ ที่อาจว่างงานจากสถานการณ์ โควิด-19 เช่น พนักงาน Grab เป็นต้น รวมถึง การพัฒนาทักษะฝีมือในรูปแบบที่เหมาะสม พร้อมทั้งได้ กำชับหรทรวงแรงงานประสานความร่วมมือ กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งสร้าง โรงพยาบาลรองรับเด็ก ที่ติดโควิด-19 เพิ่มเติม ด้วย
ซึ่งรัฐบาลมีความจริงใจ ที่จะเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว พร้อมยืนยัน จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นอันขาด

อย่างไรก็ตามภายหลังการประชุม พล.อ.ประวิตร ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลมอบ “เงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ” ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพิ่มเติม ให้แก่ ตัวแทนลูกจ้างบริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนท์ จำกัด จ.สมุทรปราการ ที่ถูกเลิกจ้าง จำนวน 1,161 คน เป็นเงิน 21,465,350 บาท เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ลูกจ้าง ต่อไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้