“กรุงเทพโพลล์” 81.8% แรงงาน ได้รับผลกระทบจากโควิด รายได้ลด ไม่มีโอที โบนัส 54.3 % รอเงินช่วยเหลือเงินเยียวยา 30.7%

205
แชร์ข่าวนี้

“กรุงเทพโพลล์” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง”หัวอกแรงงานไทยวันนี้” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 625 คน ระหว่างวันที่ 22-27 เม.ย.ที่ผ่านมา พบว่า แรงงานส่วนใหญ่ร้อยละ 81.8 ได้รับผลกระทบต่อการทำงาน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 โดยในจำนวนนี้
ร้อยละ 52.2 รายได้ต่อวันลดลงจากเดิม ร้อยละ 23.3 ต้องทำงานมากขึ้น งานหนักขึ้น และร้อยละ 22.0 ไม่มี OT เงินโบนัส ขณะที่ ร้อยละ 18.2 ไม่ได้รับผลกระทบ

ร้อยละ 44.7 ระบุ มีรายรับพอดีกับค่าใช้จ่ายจึงไม่มีเงินเหลือเพื่อเก็บออม ขณะที่ร้อยละ 40.2 มีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ต้องกู้ ต้องหยิบยืม และ ร้อยละ 15.1 มีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่ายและมีเงินเก็บออม

ทั้งนี้ เมื่อถามว่าจัดการกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร ร้อยละ 54.3 รอเงินช่วยเหลือเงินเยียวยาจากภาครัฐ ,ร้อยละ 30.7 กู้หนี้ยืมสิน, ร้อยละ 27.8 หารายได้ หาอาชีพเสริม และ ร้อยละ 20.7 นำเงินเก็บมาใช้ ส่วนความคาดหวัง หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย แรงงาน ร้อยละ 30.9 คาดหวังว่าค่าแรงขั้นต่ำจะเพิ่มขึ้นถึง 400 บาท,ร้อยละ 27.5 หวังว่าจะมีสวัสดิการดีขึ้น และร้อยละ 26.3 หวังว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น มีงานให้เลือกมากขึ้น

นอกจากนี้ เมื่อถามว่าตั้งเป้าหมายหรือวางแผนชีวิตไว้อย่างไร ในอนาคต ร้อยละ 25.8 อยากเป็นพนักงานบริษัทมีเงินเดือนมั่นคง ,ร้อยละ 23.0 อยากเป็นเจ้าของกิจการ และร้อยละ20.5 อยากกลับไปทำงานที่บ้านเกิดอยู่กับครอบครัว

 

กรุงเทพโพลล์ -2

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้