นายกฯห่วงแรงงานยันไม่นิ่งนอนใจแก้โควิดหนุนสวัสดิการ

131
แชร์ข่าวนี้

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกสารเนื่องในโอกาส วันแรงงาน แห่งชาติ 1พฤษภาคม 2564 ความว่า ขอส่งความรัก และความปรารถนาดีมายังพี่น้องแรงงานไทยทุกคน ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปีนี้ต้องงดจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติอีกปีหนึ่ง ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัย ด้านสุขภาพอนามัยของพี่น้องแรงงาน และประชาชนทุกคน

ทั้งนี้ รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ในการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจ การสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน และการมีงานทำของประชาชน และพี่น้องแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และแรงงานกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบทางสาธารณสุขและเศรษฐกิจในขณะนี้ ที่ผ่านมาได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงาน

ได้แก่โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ โครงการ ม.33 เรารักกัน รวมถึงขยายเวลาลดหย่อนส่งเงินสมทบประกันสังคม ลดค่าน้ำและค่าไฟ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และมาตรการอื่น ๆ เพื่อให้พี่น้องแรงงานทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ และพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกันอย่างเข้มแข็งในเร็ววัน

พร้อมกันนี้ ยังให้การสนับสนุนด้านสวัสดิการ การคุ้มครองแรงงาน ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และการพัฒนาความสามารถและศักยภาพแรงงานอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คลี่คลาย

เพื่อให้พี่น้องแรงงานมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น ตนมีความห่วงใยพี่น้องแรงงานทุกคนขอให้ดูแล รักษาสุขภาพ ดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการ กินร้อน ช้อนเรา หมั่นล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง และพบแพทย์เมื่อมีอาการซึ่งจะช่วยทุกคนปลอดการติดเชื้อโรคและเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรค

ในโอกาส “วันแรงงานแห่งชาติ” ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องแรงงาน พร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ เพื่อร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงสืบไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้