เราชนะ อัปเดตวันโอนเงิน 2,000 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตังเมื่อไหร่บ้าง?

369
แชร์ข่าวนี้

คลังเผยเตรียมโอนเงินเราชนะให้ผู้มีสิทธิเข้าแอปฯ เป๋าตัง วงเงิน 2,000 บาท เริ่มโอนงวดแรก 21 พ.ค. นี้

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งหนึ่งในมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนก็คือโครงการเราชนะ ที่เพิ่งผ่านการเห็นชอบในหลักการจากที่ประชุม ครม. มา โดยจะต้องจัดทำรายละเอียดและแนวทางเพิ่มเติมเสนอให้ ครม. พิจารณาอีกครั้งในวันที่ 11 พ.ค. 64

ส่วนการโอนสิทธิ 2,000 บาท ให้กับผู้ที่ร่วมโครงการเราชนะนั้น หากดูในตารางมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศปี 2564 จะพบว่า ผู้ที่มีสิทธิในโครงการเราชนะจะได้รับการโอนเงินเพิ่มเข้าไปอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยมีปฏิทินการโอนเงินดังนี้

เราชนะโอนเงิน

  • วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64 งวดที่ 1 จำนวน 1,000 บาท
  • วันศุกร์ที่ 28 พ.ค. 64 งวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง ยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าการระงับสิทธิชั่วคราวของผู้ประกอบการในโครงการที่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายวงเงินสิทธิไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เช่น แลกวงเงินสิทธิเป็นเงินสดเพิ่มเติมจำนวน 2,744 คน ผู้ประกอบการดังกล่าวที่ต้องการจะชี้แจงสามารถดาวน์โหลดเอกสาร “แบบฟอร์เพื่อชี้แจงโต้แย้ง” ได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com และจัดส่งเอกสารดังกล่าวผ่านทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือทาง e-Mail: [email protected] ภายในวันที่ 14 พ.ค. 64

หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว กระทรวงการคลังจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการฯ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการอาจเสียสิทธิในการเข้าร่วมโครงการฯ และถูกตรวจสอบขยายผลสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป จึงขอความร่วมมือประชาชนรักษาสิทธิตนเอง และขอให้ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ

ส่วนความคืบหน้าการใช้จ่ายสิทธิโครงการเราชนะ ณ วันที่ 6 พ.ค. 64 พบว่า ผู้ได้รับสิทธิในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.9 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 204,231 ล้านบาท และมีผู้ได้รับสิทธิในโครงการฯ ที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิแล้ว จำนวน 24.9 ล้านคน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ โดยมีการแบ่งกลุ่มการใช้จ่ายสิทธิออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน มียอดใช้จ่ายสิทธิจำนวน 73,742 ล้านบาท
  • กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (เราเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง) และผู้ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน www.เราชนะ.com จำนวน 16.8 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสม จำนวน 115,246 ล้านบาท
  • ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ จำนวน 15,243 ล้านบาท

บัตรสวัสดิการเราชนะ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้