รมช.พาณิชย์ เผย ขึ้นทะเบียนGIใหม่2รายการ หวังเพิ่มมูลค่าช่วยเกษตรกร

189
แชร์ข่าวนี้

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ผลักดันการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มีสินค้า GI ไทยขึ้น ทะเบียนแล้ว 137 รายการ ซึ่งช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ด้วยความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถผลิตได้ในท้องถิ่น ล่าสุด ประกาศขึ้นทะเบียน GI ใหม่ 2 รายการ โดยเป็นสินค้าไทย 1 รายการ คือ ข้าวขาวกอเดียวพิจิตร และสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น 1 รายการ คือ เชอร์รี่ฮิกาชิเนะ โดยการที่ประเทศไทยรับขึ้นทะเบียนสินค้า GI จากต่างประเทศเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการชาวต่างชาติ ในระบบการคุ้มครอง GI และการปกป้องไม่ให้ ถูกละเมิดชื่อสินค้าของไทย

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าขึ้นทะเบียน สินค้าGI อย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันให้มีการจัดการระบบควบคุมมาตรฐานสินค้าGIเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า ตลอดจนส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศในวงกว้างและครบวงจรซึ่งขณะนี้มีสินค้าGI ไทยที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก โดยสินค้า GI ทุกรายการจะสร้างรายได้กลับ สู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น

  

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้