ปชป.เตรียมพร้อมเปิดสภาพิจารณาพรบ.งบฯ

203
แชร์ข่าวนี้

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงการเปิดประชุมสภาที่จะถึงนี้ว่า ส่วนของพรรคได้เตรียมความพร้อมเต็มที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคได้กำชับให้ ส.ส.ทุกคนปฏิบัติตนและให้ความร่วมมือตามหลักการปฏิบัติตนของรัฐสภาที่ได้กำหนดไว้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส.ส.ในทุกพื้นที่พร้อมในการนำเสนอปัญหาของพี่น้องประชาชนผ่านกลไกรัฐสภา ไม่ว่าจะเป็น การตั้งกระทู้ การเสนอญัตติ การประชุมคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับปัญหาของพี่น้องประชาชนในส่วนของร่างกฎหมายที่สำคัญคือ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ ส.ส.ได้เริ่มทยอยรับเอกสารรายละเอียดที่สภา เพื่อนำมาศึกษารายละเอียดของงบประมาณ เพื่อประกอบกับข้อมูลในแต่ละพื้นที่ ก็จะเป็นประโยชน์ในการกำหนดความสำคัญของการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและประเทศ และเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันประชาชนได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็เป็นเรื่องจำเป็นที่จำต้องกำหนดเรื่องงบประมาณเพื่อช่วยเหลือความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนด้วย

ส่วนในเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นสิทธิของฝ่ายค้านที่จะมีการตรวจสอบผ่านกลไกรัฐสภา ส่วนของพรรคไม่มีความกังวลใจใดๆ ทั้งสิ้น เพราะยึดหลักการทำงานให้กับประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่มีเรื่องทุจริตใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนจะยื่นเวลาใดก็เป็นส่วนของฝ่ายค้าน รัฐมนตรีทุกคนในส่วนของพรรคไม่ได้กังวลแต่อย่างใด

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้