“จุรินทร์” พอใจสหรัฐฯ คงไทยประเทศ WL

210
แชร์ข่าวนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า พอใจ หลังผู้แทนการค้าสหรัฐฯ หรือ USTR ประกาศสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้ารายสำคัญ ประจำปี 2564 ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ โดยยังคงให้ไทยอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List: WL) ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ประกาศเดินหน้าสร้างความร่วมมือและผลักดันให้ไทยหลุดจากทุกบัญชีในอนาคต ซึ่งจากรายงานระบุว่า สหรัฐฯ ชื่นชมไทยที่ให้ความสำคัญด้านการคุ้มครองและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปราบปรามการละเมิดอย่างจริงจัง ในท้องตลาดและบนอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการพัฒนากฎหมายให้ทันสมัย ตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบัน

และไทยเตรียมการเข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศ เช่น ความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ และสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์แห่งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ตลอดจนการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในหลากหลายรูปแบบ และหลังจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา จะร่วมทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสหรัฐฯ เพื่อผลักดันให้ไทยหลุดจากทุกบัญชีในอนาคต โดยการที่ไทยมุ่งมั่นพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะส่งผลให้ไทยสามารถรักษาสถานะในบัญชี WL ไว้ได้แล้ว ยังมีส่วนเสริมสร้างบรรยากาศทางการค้าการลงทุนในประเทศ และสร้างแรงจูงใจให้คนไทยคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญามากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้