“จุรินทร์”โยนนายกฯแจงพรก.เงินกู้อีก7แสนล.

212
แชร์ข่าวนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ พ.ร.ก.เงินกู้เพิ่มเติมอีก 7 แสนล้านบาท ว่า ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 มีงบประมาณสำหรับการลงทุน 7 แสนล้านอยู่แล้วแต่ การออก พ.ร.ก.เงินกู้ เพิ่มเติมอีก 7 แสนล้านบาท ก็เพื่อนำมาสำรองไว้เพื่อสนับสนุน งานด้านต่างๆ ในกรณีที่มีความจำเป็น โดยเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์หลัก 3 เรื่อง คือ 1.นำมาใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ทั้งการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม – อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประมาณ 30,000 ล้านบาท

2.นำมาใช้สำหรับการชดเชย เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19 ราว 4 แสนล้านบาท

3. เพื่อการฟื้นฟูหลังสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลาย 2 แสน 7 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ รัฐบาลก็จะต้องเข้าไปกำกับดูแลให้ในการใช้งบประมาณประจำปี และเงินกู้ให้สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม นายจุรินทร์ ปฏิเสธที่จะยืนยันว่าคณะรัฐมนตรี เห็นชอบต่อร่างพระราชกำหนดดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยขอให้นายกรัฐมนตรี หรือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ชี้แจง

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้