“พาณิชย์”ถกค่า K ลดผลกระทบราคาเหล็กพุ่ง

215
แชร์ข่าวนี้

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากราคาเหล็กที่ปรับสูงขึ้น กรมฯได้ประชุมหารือกับหน่วยงานมี่กี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรม ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน โดยได้ขอให้ผู้ผลิตเหล็กตรึงราคาจำหน่ายไม่ให้มีการปรับราคาสูงขึ้นเกินกว่าต้นทุนที่แท้จริง ขณะเดียวกันก็ได้เชื่อมโยงให้กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างสั่งซื้อเหล็กจากผู้ผลิตเหล็กโดยตรง เพื่อลดต้นทุนด้านราคาลงส่วนหนึ่ง ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับเป็นผู้ประสานงานกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในเรื่องนี้

สำหรับกรณีที่อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างต้องการให้มีการทบทวนแนวทางการกำหนดค่าตัวเลขดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของค่างาน (ค่า K) ของงานก่อสร้างภาครัฐนั้น กรมฯ ได้หารือเรื่องการกำหนดราคากลางของงานก่อสร้างภาครัฐ โดยสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดทำรายละเอียดข้อมูลว่าแนวทางการกำหนดค่า K และการคำนวณราคากลางของหน่วยงานภาครัฐควรมีการทบทวนอย่างไร เพื่อเสนอให้สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้