ส่งออกเม.ย.โต13.09%สูงสุดในรอบ36เดือน

214
แชร์ข่าวนี้

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถิติการส่งออกของประเทศในช่วงเดือนเมษายน 2564 พบว่า การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.09 คิดเป็นมูลค่าการส่งออกกว่า 21,429 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการส่งออกที่สูงสุดในรอบ 36 เดือน โดยเศรษฐกิจโลกกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น เนื่องจากวิกฤตโควิด 19 เริ่มคลี่คลาย ส่งผลทำให้ความต้องการนำเข้าสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมของไทยขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะสินค้ายางพารา มันสำปะหลัง ยานยนต์ รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของประเทศคู่ค้า โดยบางประเทศยังคงต้องการนำเข้าเพื่อใช้รับมือโควิด-19 ในขณะที่การส่งออกเฉลี่ยในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.78 คิดเป็นมูลค่ากว่า 85,577 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยตลาดคู่ค้าสำคัญของไทยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น รวมถึง CLMV กลับมาฟื้นตัวทุกตลาด

แล้วสำหรับการนำเข้าในช่วงเดือนเมษายน 2564 ขยายตัวร้อยละ 29.79 คิดเป็นมูลค่า 21,246 ล้านเหรียญสหรัฐและในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ขยายตัวร้อยละ 13.85 คิดเป็นมูลค่า 84,879 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าสินค้าทุนมาผลิตเพื่อการส่งออก

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้