“จุรินทร์”ตรวจแหลมฉบังแก้ปัญหาตู้สินค้า

221
แชร์ข่าวนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางได้ตรวจเยี่ยมกระบวนการทำงานการขนส่งของเรือสินค้า MSC Amsterdam และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้า ที่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ว่า การส่งออกของไทยจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งล่าสุดในเดือนเมษายนขยายตัวถึงร้อยละ 13.09 และยังมีแนวโน้มที่ดีขึ้น รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการส่งออก โดยเฉพาะตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าขาดแคลน จึงได้เปิดให้เรือขนาดใหญ่เข้ามาเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังได้ ช่วยให้ ขนสินค้าไปปลายทางได้และลดต้นทุนในการขนตู้เปล่าทำให้มีตู้ส่งสินค้าออกได้มากขึ้น ซึ่งเริ่มอนุญาตให้เรือขนาด 300-400 เมตรเข้าเทียบท่าได้หลายลำแล้วตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และวันนี้เรือสินค้า MSC Amsterdam ขนาด 399 เมตรสามารถบรรทุกตู้เปล่าเข้ามาได้ประมาณ 4,000 ตู้ สามารถบรรจุสินค้าลงไปได้ประมาณ 80,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าสินค้าที่ส่งออกประมาณ 6,000 ล้านบาท และยังมีอีกสองลำที่จะเข้ามาวันที่ 2 มิถุนายน ขนาด 395 เมตรและวันที่ 19 มิถุนายน ขนาด 398 เมตร

โดยเชื่อว่าศักยภาพการส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศยังมีเพิ่มขึ้น ภาคเอกชนสายการเดินเรือต้องเข้ามาช่วยในการจัดหาตู้และกรมเจ้าท่าต้องอนุญาตโดยเร็วในการดำเนินการ และได้มีประกาศใหม่ให้ใบอนุญาตสำหรับเรือขนตู้ขนาด 300-400 เมตรภายใช้ได้ในเวลา 2 ปี แต่จะไปหารือถึงความเป็นไปได้ในการใช้ใบอนุญาตให้นานขึ้นหรือตลอดไป เพราะการส่งออกยังเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญ หากจำเป็นต้องปรับปรุงร่องน้ำหรือปรับปรุงอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ก็จะต้องลงทุนเพิ่มเติมเพื่อแลกกับตัวเลขการส่งออกที่นำรายได้เข้าประเทศได้มากขึ้น

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้