“พาณิชย์”ติวออนไลน์ขนส่งผลไม้ไปจีน

228
แชร์ข่าวนี้

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญต่อการส่งออก และเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สนับสนุน และเพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งการเดินทางระหว่างประเทศไม่สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรจากเดิมที่สามารถขนส่งผ่านช่องทางต่างๆ ถูกปรับเปลี่ยนวิธีการขนส่งจากประเทศปลายทางและประเทศที่อยู่ในเส้นทางการขนส่ง อีกทั้งมาตรการ กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติของประเทศต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดความล่าช้า และเกิดผลกระทบต่อผู้ส่งออกผลไม้ สินค้าเกษตรอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลส่งออกผลไม้ไทย

โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้เร่งประสานงานแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมเพื่อให้การส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศจีนคล่องตัวและสะดวกยิ่งขึ้น กรมฯได้จัดงานเสวนาออนไลน์ “ขนส่งผลไม้ไปจีน ที่นี่มีคำตอบ” ในวันที่ 2 มิถุนายนนี้ ให้ความรู้ด้านเส้นทาง มาตรการ และกฎระเบียบในการขนส่งผลไม้ทางบกในยุคโควิด-19 โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/TxUGGX444QWEh6br6 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และชมการถ่ายทอดผ่าน Application zoom ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 – 15.00 น.

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้