กรมส่งเสริมการค้าฯ ดันขายสินค้าไทยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในสิงคโปร์ มีสินค้ากว่า 700 รายการ

198
แชร์ข่าวนี้

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯได้เดินหน้าเพิ่มโอกาสในการส่งออกให้สินค้าและบริการของไทย และปรับใช้ช่องทางออนไลน์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างรายได้เข้าประเทศ ล่าสุดได้รับรายงานจากสำนักงานทูตพาณิชย์สิงคโปร์ ว่าได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านแพลตฟอร์ม Lazada/RedMart และประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโซเชียลมิเดีย ในช่วงวันที่ 28 เมษายน-11 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคชาวสิงคโปร์ โดยกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทยดังกล่าว มีประเภทสินค้าที่เข้าร่วม ได้แก่ สินค้าอาหาร และเครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย จำนวนกว่า 700 รายการ ยอดขายรวมกว่า 600,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือ กว่า 14 ล้านบาท ส่งผลให้สินค้าไทยมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ สินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุง และซอสต่างๆ รวมถึงสินค้าอาหารแช่แข็ง และอาหารสด

อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการบริโภคสินค้าออนไลน์มีแนวโน้มที่จะขยายเพิ่มมากขึ้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทยผ่านแพลตฟอร์ม Lazada/Redmart ยังเป็นช่องทางในการเปิดโอกาสให้ผู้นำเข้าพิจารณานำเข้าสินค้าไทย โดยเฉพาะแบรนด์สินค้าใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักขยายตลาดมายังตลาดสิงคโปร์ได้มากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้