ติวออนไลน์ “ขนส่งผลไม้ไปจีน ที่นี่มีคำตอบ”

167
แชร์ข่าวนี้

นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หลังจากวิกฤติโควิด-19 การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าไปยังประเทศจีนสามารถกลับมาดำเนินการได้แล้ว แต่ประเทศต่างๆ ที่อยู่ระหว่างเส้นทางการขนส่งได้มีการออกมาตรการและกฎระเบียบในการขนส่งสินค้าเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การขนส่งสินค้าจึงไม่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว ต้องใช้ระยะเวลามากขึ้น ผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการส่งออก โดยเฉพาะผลไม้ที่ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาด โดยจีนถือเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญอันดับ 1 ของไทยมาตลอด 8 ปี และหนึ่งในสินค้าส่งออกสำคัญ คือ ผลไม้ ซึ่งการส่งผลไม้ข้ามแดนในไตรมาสแรกของปี 2564 มีมูลค่าถึง 8,145 ล้านบาท

ทางกรมฯจึงได้จัดเสวนาออนไลน์ “ขนส่งผลไม้ไปจีน ที่นี่มีคำตอบ”ขึ้น ให้ความรู้ เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับมาตรการ กฎระเบียบต่างๆ ในการขนส่งผลไม้ไทยข้ามแดนไปยังประเทศจีนให้มีความคล่องตัวและสะดวกยิ่งขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีผู้เข้าร่วมฟังกว่า 1,900 ราย และยังสามารถรับชมการเสวนาย้อนหลังหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Page : DITP.logistics หรือทาง YouTube Channel : DITP Logistics

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้