เอกชนชี้วัคซีนทางเลือกต้องฉีดใน3เดือนนี้

163
แชร์ข่าวนี้

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่าทางภาคเอกชนยังคงสนับสนุนให้โรงพยาบาลเอกชนมีการนำเข้า วัคซีน ทางเลือก เพื่อเป็นการสนับสนุนจำนวนวัคซีนโควิด-19 ภายในประเทศให้ได้มากที่สุด แต่ระยะเวลาการนำเข้านั้นจำเป็นต้องนำเข้าให้เร็วภายใน 1-2 เดือนนี้ เพื่อที่จะช่วยในการสนับสนุนฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นตามแผนของรัฐบาลหยุดยั้งการระบาดของโควิด-19 ได้เร็วขึ้น แต่หากมีการนำเข้าล่าช้ากว่านี้ หรือไม่สามารถเริ่มต้นฉีดวัคซีนทางเลือกได้ภายใน 3 เดือน วัคซีนทางเลือกก็ไม่ถือว่ามีส่วนช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนในประเทศมากนัก เพราะถึงเวลานั้นเชื่อว่าการกระจายวัคซีนของรัฐบาลจะเป็นระบบมากขึ้นและสามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยมองว่าประโยชน์ของวัคซีนทางเลือกในช่วงวิกฤตก็จะน้อยลง

อย่างไรก็ตามมองว่าในช่วงนี้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันทำให้วิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศคลี่คลายไปได้ หากสามารถมีส่วนสนับสนุนในเรื่องใดได้ ก็ควรเร่งดำเนินการ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้