รมว.คลังแจงสภาจำเป็นกู้5แสนล.แก้โควิด หาวัคซีน

111
แชร์ข่าวนี้

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณา พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหา โควิด-19 ระบาด โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงหลักการและเหตุผลความจำเป็นของการต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 5 แสนล้านบาทเพื่อใช้สำหรับการแก้ไขปัญหา โควิด-19 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์จัดหาวัคซีน และ อื่นๆ จำนวน 3 หมื่นล้านบาท เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ทุกภาคส่วน จำนวน 3 แสนล้านบาท และฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์จากแพร่ระบาดคลี่คลาย จำนวน 1.7 แสนล้านบาท เนื่องจากมีการระบาดระลอกใหม่ ยังมีแนวโน้มที่จะกลายพันธุ์และสร้างความรุนแรงต่อเนื่อง และส่งผลให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจต้องชะลอตัวลงส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของประเทศไทย เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงพร้อมย้ำว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากการระบาดละลอกใหม่งบประมาณที่มีอยู่ จึงไม่เพียงพอ

สำหรับการรับมือเงินทุนสำรองจ่ายก็ไม่เพียงพอและไม่สามารถโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ได้ ดังนั้นเพื่อเรียกความเชื่อมั่นและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของ โควิด-19 รัฐบาลจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องตราพระราชกำหนดกู้เงินซึ่งถือเป็นทางเลือกสุดท้าย ในการบริหารจัดการกับสถานการณ์โรคระบาด โดยยืนยันว่า รัฐบาลได้กำหนด แนวทางการใช้เงินกู้ ไว้อย่างรัดกุมเพื่อให้เป็นไปตามกรอบและพิจารณาภายใต้วินัยการเงินการคลัง

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้