“วันกล้า” นั่งนายกส.ผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์สมัย2

148
แชร์ข่าวนี้

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ณ ห้อง 246 สนามราชมังคลากีฬาสถาน ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

โดยมี นายอัครพร จิตรอำนวย รักษาการนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยสมาชิกผู้ก่อตั้ง ประกอบด้วย นายวันกล้า ขวัญแก้ว, นายมนูญ อุทะกะวารี, นายณฤติ ศรีทอง, นายเกริกชัย คุณโฑ, นายอัครพร จิตรอำนวย, นายศักดิ์สิทธิ์ สุภาภรณ์พงษ์, นายธนโชติ ธนวิกรานต์, นายประเสริฐ มณีเลิศชัย และนายนำลาภ เบ้าสุวรรณ เข้าร่วมประชุม ซึ่งถือว่าเกิน 1 ใน 4 ของผู้มีสิทธิ์ ตามข้อบังคับของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ ข้อ 34. ในการประชุมใหญ่ จะต้องมีสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงมาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 4  จึงจะเป็นองค์ประชุม

สำหรับวาระสำคัญ ได้แก่ วาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่แทนชุดเก่าที่หมดวาระ ตาม ระเบียบข้อบังคับของสมาคม  ข้อ 31. ให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้ง นายกสมาคมและคณะกรรมการใหม่ ขึ้นมาทำหน้าที่แทน

โดยในที่ประชุม ได้มีการเสนอชื่อ นายวันกล้า ขวัญแก้ว เพียงผู้เดียว และได้รับการรับรองจากสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเป็นเอกฉันท์ ทำให้ นายวันกล้า ขวัญแก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน โดยหลังจากนี้จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านต่างๆ และยื่นขอจดทะเบียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อต่อไป

ทั้งนี้ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ ก่อตั้งและจดทะเบียนขึ้นเมื่อวันที่วันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยมีสำนักงาน ตั้งอยู่ที่ ห้อง 246 ชั้น 2 สนามราชมังคลากีฬาสถาน อัฒจันทร์ ฝั่ง W4 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

สำหรับ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินกิจกรรมด้านสื่อสารมวลชน และอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่สมาชิก พร้อมทั้งช่วยเหลือสวัสดิการแก่สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตโควิด-19 และเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยการประสานงานกับหน่วยงาน สภา กทม. ตลอดจนกิจกรรมตอบแทนสังคม จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการกุศล มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้