รมว.อุตฯ ขู่ ปิดสถานประกอบการไม่ให้ความร่วมมือป้องกันโควิด ขัดประกาศสาธารณสุข

145
แชร์ข่าวนี้

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้หารือร่วมกับกระทรวงแรงงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการโรงงาน ตั้งเป้าหมายให้แรงงานผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่มีอยู่ประมาณ 11 ล้านคน ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งหมดภายในเดือนส.ค.2564 โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 11 ล้านคนนั้น เป็นแรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมประมาณ 3.3 ล้านคน เบื้องต้น จะพิจารณาให้แรงงานในโรงงานที่มีคนงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป เป็นกลุ่มเป้าหมายแรกที่จะได้รับวัคซีนก่อน คิดเป็นจำนวนแรงงานประมาณ 1.9 ล้านคน ส่วนที่เหลือ 1.4 ล้านคน จะดำเนินการฉีดในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการโรงงาน โดยได้สั่งการให้โรงงานทั่วประเทศกว่า 64,000 แห่ง ประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Thai Stop Covid Plus ทุกสองสัปดาห์ และให้พนักงานประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Save Thai ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้งอย่างเคร่งครัด ตั้งเป้าให้โรงงานทุกแห่งดำเนินการภายในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ หากสถานประกอบกิจการโรงงานใดไม่ให้ความร่วมมือ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโรงงาน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) และ/หรือผู้ว่าราชการจังหวัดอาจใช้อำนาจในการสั่งหยุดกิจการโรงงานชั่วคราวได้ เพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าในเดือนมิ.ย.นี้ จะเร่งฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เดือนก.ค.มีแผนฉีดวัคซีนใน 11 จังหวัด ที่เป็นสีแดงเข้มและจังหวัดปริมณฑล และเดือนส.ค.มีแผนฉีดในอีก 65 จังหวัดทั่วประเทศ ส่วนกรณีการระงับฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตนม.33 เป็นการชั่วคราวนั้น มีกำหนดการแจ้งเปิดฉีดวัคซีนอีกครั้งวันที่ 28 มิ.ย.ตามที่กำหนดไว้

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้