หลายจังหวัดสั่งวัคซีนซิโนฟาร์มฉีดให้ชาวบ้าน

207
แชร์ข่าวนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อ 15 มิถุนายน 2564 ล่าสุดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ทำแผนเตรียมจองวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยวานนี้นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้เชิญผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบสถานะทางการเงินของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ว่ามีความพร้อมในการใช้งบประมาณส่วนใดในการที่จะสั่งจองซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หากได้รับการจัดสรรจะนำวัคซีนที่ได้รับมาบริหารจัดการฉีดให้กับประชาชนในเขตบริการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นวัคซีนตัวเลือกที่สามารถใช้เสริมกับวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมวัคซีนแห่งชาติ ได้

นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าได้ประชุมกับเจ้าหน้าที่ด้านการคลังและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อหาช่องทางในการขอจองวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้สรุปคำตอบร่วมกันว่าเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พอมีสถานะทางการคลังที่จะใช้งบประมาณในการนี้ได้จำนวน 20 ล้านบาท และได้พิจารณาที่จะจองซื้อจำนวน 2 หมื่นโดส ตามราคาที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตั้งไว้คือ 888 บาทต่อโดส จะตกมูลค่า 17,760,000 บาท

“เงินนี้จะมาจากส่วนการจ่ายขาดเงินสะสม ให้เป็นไปตามขั้นตอนการใช้จ่ายในภารกิจฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนสำหรับประชาชน หลังจากนี้จะรอนำเรื่องเสนอในคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นจะมีการขอมติสภาและเสนอการขออนุมัติการใช้จ่ายกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และเข้าสู่กระบวนการซึ่งขณะนี้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เริ่มเปิดให้มีการจองแล้ว ขณะเดียวกันเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำลังรอหนังสือแนวทางปฏิบัติจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายอย่างถูกต้องชัดเจน”

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้