รองปธ.วิปคาดมี15ร่างแก้รธน.เข้าสภาพร้อมกัน

154
แชร์ข่าวนี้

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึง การเตรียมยื่นญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล 3 พรรคคือพรรคภูมิใจไทย , พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคชาติไทยพัฒนา ว่ามีทั้งหมด 9 ร่าง โดยประเด็นหลักๆ จะเน้นในเรื่องอำนาจหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญมาตรา 55 / 1 , เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องปรับปรุงและประเมินเป็นระยะ ตามการเปลี่ยนแปลงของโลก , ยกเลิกมาตรา 272 ตัดอำนาจ ส.ว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ,เรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน , เรื่อง ระบบการเลือกตั้งเห็นด้วยที่จะต้องเป็นระบบการเลือกตั้งด้วย 2 ใบ ซึ่งกระบวนการเลือกตั้งให้ กกต.เป็นผู้กำหนด , การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีให้ใช้บัญชีที่พรรคการเมืองเสนอ หรือมาจากการเสนอ ของ ส.ส. , เสนอแก้ไขมารตรา 256 และ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เป็นต้น โดยจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่17 มิถุนายนนี้

ทั้งนี้ พรรคร่วมรัฐบาลพร้อมที่จะลงคะแนนเสียงเห็นชอบให้กับร่างที่มีวัตถุประสงค์เป็นไปตามเจตนารมณ์ของฝ่ายรัฐบาลซึ่งก็รวมถึงร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วย

สำหรับเรื่องระเบียบวาระเห็นด้วยที่ประธานรัฐสภานำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเป็นเสียงประชามติ ที่ค้างอยู่ขึ้นมาพิจารณาก่อน เพราะถ้าหากมีการแก้ไขมาตรา 256 เกิดขึ้นจริงก็จะสอดรับกับ พ.ร.บ.ประชามติที่ออกมา

ส่วนการโหวตลงคะแนนเสียงรับหลักการในวาระที่หนึ่งนั้น เบื้องต้นขณะนี้มีญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 15 ร่าง ซึ่งจะใช้วิธีในการให้ผู้เสนอญัตติทั้ง 15 ร่าง เป็นผู้นำเสนอหลักการและเหตุผลก่อนที่จะเปิดให้อภิปรายแบบภาพรวม และจากนั้นจะเป็นการลงมติในแต่ละร่างโดยใช้วิธีโหวตลงคะแนนเสียงแบบขานรายชื่อสมาชิกทีละคน จากนั้นในวาระสอง คาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาจำนวน 45 วัน และนำสู่การพิจารณาในวาระที่สามได้ ซึ่งคาดว่าจะพิจารณาญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จได้ทันและนำขึ้นทูลเกล้าฯได้ในสมัยประชุมนี้

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้