คลังเล็งพักหนี้ลูกค้าแบงก์รัฐถึงสิ้นปี64

144
แชร์ข่าวนี้

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้หารือร่วมกับผู้บริหารธนาคารเฉพาะกิจของรัฐทุกแห่งเป็นการเร่งด่วน เพื่อสั่งการให้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งประชาชนรายย่อย และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยให้เสนอแผนงานกลับมาให้พิจารณาภายใน 1-2 สัปดาห์ ซึ่งทุกธนาคารเห็นตรงกันว่าจะมีการพักชำระหนี้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบไปจนสิ้นปี 64 จากปัจจุบันที่ช่วงเวลา พักหนี้ ของธนาคารแต่ละแห่งไม่เท่ากัน และมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ มาตรการที่ออกมายืนยันว่าจะไม่กระทบกับฐานะโดยรวมของธนาคาร เนื่องจากมีการตั้งสำรองในระดับสูง

ส่วนกรณีการลดเพดานดอกเบี้ย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนั้น ทางกระทรวงการคลังจะหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาว่าสามารถทำได้หรือไม่ สำหรับในกลุ่มธนาคารพาณิชย์

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้