ภูเก็ตจ่อยกระดับมาตรการคัดกรองคนเข้าพื้นที่

199
แชร์ข่าวนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลาง จังหวัด ภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 40 /2564 ร่วมหารือร่างมาตราการยกระดับเพิ่มความเข้มตรวจคัดกรอง คนไทย และคนต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทางบก ผ่านด่านท่าฉัตรไชย โดยกำหนดให้ผู้ที่จะเดินทางเข้า ภูเก็ต ทางบก (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี)

ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

1. ได้รับวัคซีนป้องกัน covid-19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดส ตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีนชนิด AZ เข็ม ที่ 1 มาแล้วครบ 14 วัน
2. เป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด -19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้ต้องแสดงหลักฐานยืนยัน

3.หากไม่มีคุณสมบัติตามข้อที่ 1. จะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ covid19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือวิธีการ Antigen Test ไม่เกิน 7 วัน

4.ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น “หมอ ชนะ” บนสมาร์ทโฟนโดยยินยอมเปิดที่ตั้งตลอดเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต

5.ให้สังเกตติดตามอาการตนเอง หรือ Self Monitoring ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคหากพบอาการป่วยหรือสงสัยว่ามีอาการป่วยด้วย covid-19 ให้รีบพบแพทย์โดยด่วน

ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีเชื้อกลายพันธุ์ ที่มาจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้แม้จะมีคุณสมบัติครบในข้อ 1, 2, 3 แล้วต้องเข้ารับการกักตัวที่ LQ หรือ ALQ เป็นเวลา 14 วัน โดยทางจังหวัดจะมีรายละเอียดระบุ จังหวัด อำเภอ ที่ชัดเจนโดยเร็วต่อไป

สำหรับร่างมาตราการยกระดับเพิ่มความเข้มในการคัดกรอง คนไทยและ คนต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยเข้าพื้นที่ภูเก็ตเพื่อเป็นการป้องกันผู้ที่จะนำเชื้อจากภายนอกเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตามโมเดล Phuket Sandbox ทั้งนี้ ทางจังหวัดจะมีคำสั่งประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ อีกครั้ง และจะมีผลบังคับใช้ใน วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้