ทหารจัดพิธีรำลึกวันนาวิกโยธินครอบรอบ62ปี

204
แชร์ข่าวนี้

พล.ร.ท. รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ พร้อมอัญเชิญเพลงมาร์ช “ราชนาวิกโยธิน” ขึ้น ณ แท่นปะรำพิธีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อันเป็นการเทิดพระเกียรติ และย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งที่ได้รับพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ จนถือกำเนิดวันทหารนาวิกโยธิน โดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง และกำลังพลกว่าพันนายเข้าร่วมและในโอกาสเดียวกันได้มอบรางวัลการทดสอบร่างกาย การคัดเลือกบุคคลดีเด่น นย.

พลเรือโท รณรงค์ กล่าวว่า ทุกวันที่ 28 มิ.ย. ของทุกปี หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ถือเป็น “วันทหารนาวิกโยธิน” สืบเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เมื่อ 60 ปี ก่อน หรือ พ.ศ.2502 ซึ่ง น.อ.สนอง นิสาลักษณ์ ผู้บัญชาการ ผู้บังคับการกรมนาวิกโยธิน (ผบ.นย.) ท่านที่ 4 (ยศขณะนั้น) เข้าเวรราชองครักษ์ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 กำลังทรงพระเกษมสำราญอยู่กับการทรงดนตรี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ผบ.นย. ขึ้นไปร้องเพลงนาวิกโยธิน แต่เนื่องจากเพลงนาวิกโยธินยังไม่มี จึงได้ร้องเพลงทหารเรือถวาย 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้