“จุรินทร์”ปลื้ม3งานออนไลน์โกย2,450ล.เข้าปท.

131
แชร์ข่าวนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการเร่งรัดส่งเสริมการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ในกิจกรรมไฮบริดและกิจกรรมออนไลน์ต่างๆ ว่า ในช่วงที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรม 3 งาน สร้างมูลค่าทางการค้านำเงินเข้าประเทศกว่า 2,450 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการยี่ปั๊วออนไลน์คอนเนค ซึ่งได้ดำเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม ปรากฏว่าโครงการดังกล่าวทำให้ยี่ปั๊วชาวต่างประเทศ ซื้อสินค้าไทยเพื่อขายผ่านแพลตฟอร์มใหญ่ๆ ของโลก โดยสามารถทำให้มีมูลค่าการลงนามในสัญญาหรือมีตัวเลขการส่งออก 288 ล้านบาท มียี่ปั๊วต่างประเทศเข้ามาซื้อสินค้าไทยถึง 52 ราย จากจีน สหรัฐอเมริกาอินเดีย งานที่ 2 คืองานบางกอกเจมส์ ออนไลน์ ซึ่งเดิมตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าในงาน 500 ล้านบาท แต่สามารถทำได้เกินเป้าเป็นที่ 576 ล้านบาท สามารถจับคู่ลงนามในสัญญาได้ 489 คู่ ผู้ส่งออกของไทยที่ประสบความสำเร็จในการทำสัญญาซื้อขายมี 317 ราย จากต่างประเทศ 368 บริษัทที่นำเข้า

และ สุดท้ายคือกิจกรรม MOVE ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเร่งรัดการส่งออกด้านมัลติมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ แอนิเมชั่น ดิจิตอลคอนเทนต์ โดยได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายใน 5 ปี จะทำยอดส่งออกให้ได้ 1,500 ล้านบาท แต่เฉพาะภายในงานสามารถลงนามในสัญญาซื้อขายธุรกิจบริการดังกล่าวได้ถึง 1,586 ล้านบาทสามารถจับคู่การลงนามสัญญาได้ 359 คู่ ผู้ผลิตไทย 50 ราย ต่างประเทศ 80 รายจาก 17 ประเทศ โดยการจัดกิจกรรมทั้งหมดเป็นการเพิ่มรายได้เข้าประเทศสนับสนุนการส่งออกในภาพรวม สร้างมูลค่าการค้าได้เพิ่มมากขึ้น และกระทรวงพาณิชย์จะมีการพิจารณาจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้