“ตรีนุช”เตรียมเสนอรัฐจัดสรรงบอินเทอร์เน็ต

128
แชร์ข่าวนี้

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้เดินหน้าผลักดันให้รัฐบาล จัดสรรงบประมาณ อินเทอร์เน็ตสำหรับเรียนออนไลน์ ให้กับเพื่อนครูและผู้เรียน และช่วยเหลือการจ้างบุคลากรครู เพื่อช่วยสนับสนุนการศึกษาไทยในยุค COVID-19 อย่างเร่งด่วน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอแปรญัตติเพิ่มเพื่อเสนอคำของบประมาณฯ เพิ่มเติมสำหรับโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เป็นจำนวนรวมกว่า 34,890 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จะช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับบริบทในปัจจุบันมากขึ้น

“ที่ผ่านมา เราไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนออนไลน์ของเพื่อนครูและผู้ปกครอง และเชื่อว่า สถานการณ์ของ COVID-19 อาจต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพัก กว่าเราจะสามารถกลับมาเรียนกันตามวิถีปกติได้ ดิฉันเลยของบประมาณสนับสนุนสำหรับการจัดหาบริการอินเทอร์เน็ตไว้ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ของครูและนักเรียนในสถานการณ์ของ COVID-19”

น.ส.ตรีนุชกล่าวว่า ส่วนอีกเรื่องที่มีความสำคัญ คือ การช่วยเหลือการจ้างบุคลากรครู เช่น ครูธุรการ ครูคลังสมอง (ครูวิทย์-คณิต) เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในขณะนี้ เราได้เสนอคำขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปแล้ว และจะผลักดันและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้กระทรวงฯ ของเราได้รับงบประมาณมาช่วยพัฒนาการศึกษาต่อไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้