จัดหางานแจงช่วยต่างด้าวด้านสาธารณสุข

129
แชร์ข่าวนี้

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ชี้แจง กรณีการเปิดเผยหนังสือกรมการจัดหางาน เรื่อง แจ้งยกเลิกการให้ความช่วยเหลือคนต่างด้าวด้านสาธารณสุข ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการตรวจคัดกรองโรคโควิด–19 ให้แก่แรงงานต่างด้าวในกิจการที่มีความเสี่ยงและอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในด้านสาธารณสุข โดยได้มอบหมายสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ซึ่งอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย สำรวจจำนวนแรงงานต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการตามแผนที่วางไว้

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14/2564 โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ซึ่งได้ข้อสรุปว่า อำนาจในการตรวจคัดกรองโควิดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็นอำนาจของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าว ในส่วนกรมการจัดหางานไม่ได้นิ่งนอนใจ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติในด้านอื่นๆตามภารกิจของกรมการจัดหางานต่อไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้