โพล92.8%พอใจสถาบันฯไม่ทิ้งประชาชน

96
แชร์ข่าวนี้

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชน และความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “รับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น สถาบันฯ” จากกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพ ในกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,116 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 10–17 ก.ค. พบว่า ร้อยละ 98.0 ระบุ ปัญหาปากท้อง ปัญหาเศรษฐกิจ และ ร้อยละ 97.7 ระบุปัญหาวัคซีนโควิด-19 เป็นปัญหาสำคัญของประชาชนวันนี้

ร้อยละ 90.3 รับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น สถาบันหลักของชาติ ในการช่วยเหลือ ประชาชน เรื่องการสนับสนุน บุคลากรทางการแพทย์ และภารกิจช่วยเหลือประชาชนเรื่องโควิด-19, ร้อยละ 88.8 เรื่องการลดความยากจน พัฒนาบ้านเมืองอย่างยั่งยืนในโครงการต่าง ๆ ต่อยอดโครงการต่าง ๆ ของรัชกาลที่ 9 โครงการจิตอาสา 904 ช่วยเหลือการศึกษาเด็กนักเรียนยากจนด้อยโอกาส ช่วยเหลือนักโทษ เพื่อนพึ่งภายามยาก ช่วยเหลือผู้เสียสละชีวิตเพื่อชาติและประชาชน และโครงการโคกหนองนา เป็นต้น

ทั้งนี้ ร้อยละ 88.7 รู้ เข้าใจ เชื่อมั่นต่อ สถาบันหลักของชาติเรื่อง ช่วยลดผลกระทบด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ช่วงโควิด-19 ร้อยละ 88.1 รับรู้ว่า ในหลวงทรงเข้าถึงและแก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนทุกปัญหาของประชาชน เช่น โควิด-19, โรงงานสารเคมีระเบิด ,ร้อยละ 92.8 พอใจที่สถาบันฯ ไม่ทิ้งประชาชน, ร้อยละ 92.6 รับรู้พระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่าแบบปิดทองหลังพระ และ ร้อยละ 92.0 ตระหนักว่า ในหลวงทุกพระองค์ทรงรักประชาชนทุกกลุ่มทุกหมู่เหล่า

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้