พณ.เล็งถกคุมราคายาฟ้าทะลายโจร

213
แชร์ข่าวนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากความต้องการยาฟ้าทะลายโจร ที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นส่งผลทำให้บางพื้นที่มีการปรับราคาสูงขึ้น กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ละเลย โดยมีผู้เสนอให้กำหนดราคาควบคุม ซึ่งจะต้องมีการหารือกับกระทรวงสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้องก่อน โดยมีข้อสังเกตว่าการที่จะกำหนดราคาควบคุมต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ เพราะขณะนี้ยาฟ้าทะลายโจรเป็นที่ต้องการตลาดมาก ถ้าเข้าไปควบคุมราคาจะทำให้ของหายออกจากตลาดหรือไม่ ผู้ผลิตจะหยุดผลิตและเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์

แต่หากกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นต้องควบคุมก็สามารถดำเนินการใช้กฎหมายของกระทรวงพาณิชย์คือพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการกำหนดราคาควบคุมได้ โดยในขณะนี้ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะคำนึงถึงผลได้ผลเสียและประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews

แชร์ข่าวนี้