“ชวน”ให้ส.ส.ส่งปัญหาช่วยชาวบ้าน2ช่องทาง

162
แชร์ข่าวนี้

นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า เนื่องจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน ที่ปกติ ส.ส. จะนำมาหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

นายชวน จึงเปิดให้ส.ส.ส่งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มาที่สภาผู้แทนราษฎร ได้ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทางสภาจะแจ้งรายละเอียดไปยังต่อ ส.ส. แล้วปัญหาของประชาชนจะถูกส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเดิม

 

สำหรับ ส.ส.ต้องการตั้งกระทู้ถาม เพื่อให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา ก็สามารถส่ง มาทางไปรษณีย์เช่นกัน ส่วนหากเป็นกระทู้ที่อยากให้ตอบในที่ประชุมสภา หรือในห้องถามแยกก็ต้องชะลอไว้ก่อนแล้วให้ยื่นในช่วงที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

สำหรับกรณีที่ประชาชน มีเรื่องราวร้องทุกข์ก็ขอความกรุณา ไม่ต้องมาที่สภา แต่จะมีช่องทาง 4 ช่องทาง คือ โทรศัพท์ 02 24 25 900 ต่อ 5041 หรือโทรสาร 02 206 6505 / ที่เว็บไซต์ https://web.parliament.go.th/help / อีเมล help@parliament.go.th.

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้