ขอนแก่น เปิด Hospitel เพิ่มใจกลางเมือง

117
แชร์ข่าวนี้

นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมโฆษะ พร้อมด้วย นพ.ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รพ.ราชพฤกษ์ และนายชาญณรงค์ บุริสตระกุล ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น นำทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าทำการตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายของการจัดตั้ง Hospitel ในความร่วมมือระหว่าง รพ.ราชพฤกษ์ และ โรงแรมโฆษะ โดยการสนับสนุนผลักดันของหอการค้า จ.ขอนแก่น ในการให้บริการผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการหรือแพทย์วินิจฉัยให้สามารถสู่การรักษาของ Hospitel

โดยคณะฯได้ตรวจสอบส่วนการจัดตั้ง Hospitel ที่ได้มีการแยกส่วนออกจากส่วนหน้าของโรงแรม เพื่อให้รถพยาบาลสามารถนำผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาในจุดที่กำหนด โดยที่ผู้ป่วยจะถูกส่งต่อมาจาก รพ.ราชพฤกษ์ และรายงานตัวกับทีมแพทย์ และพยาบาล ประจำ Hospitel ก่อนที่จะเข้าสู่ห้องพัก ซึ่งภายในจะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และจะต้องรายงานผลการตรวจร่างกายให้กับทีมแพทย์ได้รับทราบตามเวลาที่กำหนด

ซึ่ง รพ.ราชพฤกษ์ ได้จัดทำคู่มือและขั้นตอนการรายงานผ่านระบบไลน์และระบบวิดีโอคอล ตามการรักษาของทีมแพทย์อย่างเข้มงวด โดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบ Hospitel เพื่อความปลอดภัย รวมทั้งการห้ามไม่ให้ผู้ป่วยออกจากห้องหรือออกไปที่บริเวณระเบียงโดยเด็ดขาด

นายชาติชาย กล่าวว่า Hospitel โรงแรมโฆษะ จะเริ่มรับผู้ป่วยจาก รพ.ราชพฤกษ์ ตั้งแต่วันนี้ตามแผนการส่งต่อผู้ป่วยตามาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งขณะนี้การจัดเตรียมห้องต่างๆพร้อมแล้ว มีการปูผ้ายางบนพื้นทางเดิน มีการติดพลาสติกบริเวณลิฟต์ การจัดต้องห้องตรวจพิเศษของทีมแพทย์ ในกระบวนการการรักษา การจัดจุดจอดรถพยาบาลฟ การกำหนดทางเดินของผู้ป่วยและทีมแพทย์ เพื่อลดการสัมผัสโดยตรง มีการจัดรูปแบบห้องให้สามารถรับผู้ป่วยได้ห้องละ 1 คน หรือ 2 คนหรือตามที่แพทย์กำหนดหากมาเป็นแบบคอบครัว รวมไปถึงการจัดที่วางสิ่งของ และขยะติดเชื้อไว้ที่หน้าห้องพักเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับอาหาร ยา และการกำจัดขยะติดเชื้อได้ตามเวลาที่กำหนด

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้