โฆษกกระทรวงการคลัง เผย คืบหน้าพ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท ล่าสุด อนุมัติแล้ง 9.92 แสนล้าน กู้แล้ว 8.43 แสนล้าน

247
แชร์ข่าวนี้

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าวงเงินกู้ตาม พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท ล่าสุดมีการดำเนินการไปแล้ว 301 โครงการวงเงินรวม 992,802.83 ล้านบาททำให้มีวงเงินเหลือใน พ.ร.ก. อีก 7,197.17 ล้านบาท ขณะที่การเบิกจ่ายของภาครัฐในการดำเนินโครงการมีการเบิกจ่ายแล้ว 782,091.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.78 โดยทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน. มีการกู้เงินโดยเป็นการทยอยกู้เงินเพื่อใช้ดำเนินโครงการแล้ว 843,514 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84 ของวงเงิน 1 ล้านล้านบาท

อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังมีความพร้อมในการดำเนินมาตรการทางการคลังเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปโดยแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐประกอบกับนโยบายการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่เน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้