“นฤมล” รัฐมนตรีช่วยฯแรงงาน ส่งทีมมอบข้าวกล่องทีมจิตอาสา ขอบคุณและร่วมเป็นกำลังใจในปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด

125
แชร์ข่าวนี้

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกนี้ ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ส่งผลกระทบไปยังพี่น้องประชาชนหลายกลุ่ม จึงได้มอบหมายให้ทีมงานลงพื้นทีมมอบข้าวกล่องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้นำไปมอบให้กับแคมป์คนงานก่อสร้าง บุคลากรทางการแพทย์ทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนาม ขณะนี้ได้ขยายไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น ในครั้งนี้ได้มอบให้แก่ศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก และกลุ่มจิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประสานงาน ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

"นฤมล"ส่งทีมมอบข้าวกล่องทีมจิตอาสา


แชร์ข่าวนี้