ปทุมฯขอวัคซีนไฟเซอร์ให้คนเก็บขยะทั่วประเทศ

147
แชร์ข่าวนี้

นายธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์ หรือ โหมว ปราบขยะ เจ้าของธุรกิจจัดเก็บขยะรายใหญ่ของประเทศไทย เรียกร้องขอไฟเซอร์ หรือ วัคซีนทาง mRNA ให้กับพนักงานจัดเก็บขยะทั่วประเทศ เพราะพนักงานจัดเก็บขยะมีหน้าที่จัดเก็บขยะตามครัวเรือน เป็นกลุ่มด่านหน้าซึ่งรับความเสี่ยงเป็นอันดับต้น และต้องออกปฏิบัติงานทุกวัน ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืน เก็บขยะในทุกถัง ทุกบ้าน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ามีขยะติดเชื้อปนมาด้วยอย่างแน่นอน โดยเฉพาะในไทยถังขยะติดเชื้อยังมีไม่เพียงพอ ขยะหน้ากากอนามัย หรือขยะอันตรายอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นก็ถูกทิ้งกองรวมมาในขยะทั่วไป ดังนั้นจึงขอภาครัฐให้ความสำคัญกับพนักงานเก็บขยะเป็นอันดับต้น พนักงานเก็บขยะ หากติดเชื้อโควิดก็อาจเกิดการแพร่กระจายไปทั่วได้ เพราะการทำงานที่ต้องเก็บขยะให้กับบ้านทุกหลัง จึงควรได้รับการปกป้อง และสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างจริงจังทั้ง วัคซีน ชุดตรวจ หน้ากากอนามัย และขอความร่วมมือประชาชนให้คัดแยกขยะอันตราย หน้ากากอนามัย แยกทิ้งในถังแดง หรือใส่ถุงสีแดงไว้ในจุดที่มีถังขยะอันตราย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนให้ได้มากที่สุด ที่สำคัญควรให้ร้านสะดวกซื้อกลับมาแจกถุงเหมือนเดิม โดยเปลี่ยนจากถุงสีขาวปกติมาเป็นถุงสีแดง เพื่อให้ประชาชนสามารถนำถุงแดงมาใส่ขยะอันตราย เช่น ชุดตรวจที่ใช้แล้ว หน้ากากอนามัยได้

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้