“เฉลิมชัย” ไม่กังวลซักฟอกยันกนย.ยึดกม.

174
แชร์ข่าวนี้

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึง การที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ในประเด็นการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางแห่งชาติ หรือ กนย. ที่ฝ่ายค้านเตรียมนำมาโจมตีนั้น เรื่องดังกล่าวไม่มีความกังวลหรือหนักใจแต่อย่างใน เนื่องจากการดำเนินการต่างๆของคณะกรรมการมีเอกสารข้อมูลชี้แจงพร้อม ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดและทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมาย

ส่วนเรื่องของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในขณะนี้ ยังคงเร่งการระบายและการกระจายสินค้าเกษตรช่วงภาวะโควิด-19 แพร่ระบาด เพื่อลดผลกระทบให้กับเกษตรกรและผู้บริโภคที่มีความต้องการสินค้า โดยที่ผ่านมาถือว่าดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องจากการร่วมมือทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงกลาโหม และบริษัทไปรษณีย์ไทย จนทำให้การขนส่งสินค้าเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องในช่วงการควบคุมเข้มพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook

แชร์ข่าวนี้