ทอ.ร่วมแพทย์ฉุกเฉิน”ทัพฟ้าต่อลมหายใจต้านภัยโควิด-19″

183
แชร์ข่าวนี้

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมกับนาวาเอก นายแพทย์ พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เดินทางไปตรวจความพร้อมสำหรับสนับสนุนก๊าซออกซิเจนให้แก่ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ณ แผนกผลิตก๊าซ กองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของศูนย์การทหารอากาศโยธิน ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ตามโครงการ “ทัพฟ้าต่อลมหายใจ ต้านภัยโควิด-19” ซึ่งกองทัพอากาศร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจัดทำขึ้น เพื่อสนับสนุนออกซิเจนสำหรับการรับ-ส่งผู้ป่วยจากบ้านไปยังส่งโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนาม รวมทั้งการส่งผู้ติดเชื้อกลับไปพักรักษาตัวที่ภูมิลำเนาเดิม

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วยและมีความต้องการออกซิเจนในระหว่างการรับ – ส่งผู้ป่วยหรือทำการรักษาเพิ่มมากขึ้น กองทัพอากาศจึงได้พิจารณาใช้ขีดความสามารถของกรมช่างอากาศ ซึ่งมีภารกิจในการผลิตก๊าซออกซิเจนสำหรับการบิน (Aviation Grade) ซึ่งใช้เป็นก๊าซหายใจให้ผู้ทำการในอากาศขณะทำการบินในระดับความสูงที่มีปริมาณก๊าซออกซิเจนน้อย (สูงกว่า 10,000 ฟุต) มีความบริสุทธิ์อยู่ที่ ร้อยละ 99.5 นำมาใช้เป็นก๊าซหายใจให้ผู้ป่วยที่มีความต้องการออกซิเจนได้ เนื่องจากก๊าซออกซิเจนที่ใช้งานทางการแพทย์นั้นจะมีค่าความบริสุทธิ์อยู่ที่ ร้อยละ 90-95

ซึ่งกองทัพอากาศได้เตรียมความพร้อมในการรับท่อบรรจุออกซิเจน การล้างทำความสะอาด ตรวจสอบคุณภาพท่อบรรจุออกซิเจน การอัดก๊าซออกซิเจนลงท่อ และการส่งคืนท่อบรรจุ พร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับหน่วยงาน องค์กร ที่จะขอรับการสนับสนุนออกซิเจน ต้องติดต่อขอรับบริการล่วงหน้า 1 วัน ได้ที่ เฟซบุ๊ก AIR FOR THAI และ เฟซบุ๊ก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้เกิดประสิทธิภาพในการสนับสนุนออกซิเจน โดยกำหนดเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จะบรรเทาลง

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้