“ธนกร”ยันรบ.พร้อมรับมือซักฟอก-นายกฯแจงได้ทุกเรื่อง

267
แชร์ข่าวนี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า เป็นสิทธิที่ฝ่ายค้านสามารถทำได้ แต่อยากให้เนื้อหาการอภิปรายเป็นแบบเนื้อๆ ไม่ใช่ใช้ข้อมูลที่เสนอตามสื่อสารมวลชนมาตัดแปะ เพราะถ้าเป็นแบบนั้นจะเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ เมื่ออภิปรายกล่าวหาก็ควรนำหลักฐานที่เป็นรูปธรรมมาแสดงด้วย อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคพร้อมชี้แจง และมั่นใจว่าจะชี้แจงให้ประชาชนที่กำลังสับสนจากการบิดเบือนข้อมูลต่างๆ ของคนบางกลุ่มได้เข้าใจข้อเท็จจริงมากขึ้นด้วย

สำหรับกรณีของวัคซีนที่ฝ่ายค้านจ้องโจมตีมาตลอดนั้น ทั่วโลกก็ประสบปัญหาเดียวกัน เพราะวัคซีนยังไม่เพียงพอ แต่รัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทันที ทำให้มีทั้งวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาให้ฟรี และวัคซีนทางเลือกจากความร่วมมือของภาคเอกชน และวัคซีนทุกยี่ห้อที่ใช้ในประเทศไทยนั้นมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม อยากให้ฝ่ายค้านมาช่วยกันหาทางออก ดีกว่าเอาแต่วิจารณ์รายวัน ให้สมกับที่เป็นฝ่ายค้านที่คอยตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล ที่สำคัญ อย่าใช้เวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจมาสาดโคลนใส่กัน เพราะประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี บอกว่า การบริหารสถานการณ์โควิด-19 น่าจะเป็นหัวข้อสำคัญในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ดังนั้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมการดำเนินงานของรัฐบาล ทั้งมาตรการควบคุมและป้องกัน การจัดหาและกระจายวัคซีน ยา เวชภัณฑ์ มาตรการช่วยเหลือเยียวยา มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพื่อให้ท่านนายกฯ รองนายกฯ และรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย ได้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องมีการสื่อสารลงไปจนถึงในระดับพื้นที่ด้วย

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้