ครม.อนุมัติ4,745ล้านจัดซื้อไฟเซอร์9.9ล้านโดส

132
แชร์ข่าวนี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณ 4,745 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 9,998,820 โดส

โดยมั่นใจว่าประเทศไทย จะบรรลุเป้าหมายการจัดหาวัคซีนจำนวน 100 ล้านโดสในปีนี้ โดยกลุ่มเป้าหมายมีจำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ เด็กอายุ 12-17 ปี หญิงมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขด่านหน้า กลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 โรคเสี่ยง ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ก่อนที่เดินทางไปต่างประเทศทั้งนักเรียนนักศึกษาหรือนักการทูต

โดยที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้ขออนุมัติจัดซื้อวัคซีนไปแล้วจำนวน 80 ล้านโดส วงเงิน 22,990 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น การจัดซื้อวัคซีนจาก astrazeneca 61 ร้านโดส Sinovac จำนวน 19 ล้านโดส ไฟเซอร์ 20 ล้านโดส

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้