พาณิชย์ เร่งกระจายลองกองช่วยเกษตรกร

158
แชร์ข่าวนี้

นางมัลลิกา บุญมีตระกูลมหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลผลิตลองกองของเกษตรกรตั้งแต่ต้นฤดูกาลผลิต

เพื่อให้มั่นใจว่าราคาลองกองของอุตรดิตถ์ในปีนี้ จะอยู่ในเกณฑ์ดี โดยได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย พบว่า สถานการณ์การผลิต ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดประมาณร้อยละ 20 และในเดือนกันยายน จะออกมากปริมาณ 11,000 ตัน มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งกระจายผลผลิตออกสู่แหล่งผลิตโดยเร็วภายในเดือนกันยายนนี้ เป้าหมายดูดซับผลผลิตออกแหล่งผลิตปริมาณ 5,500 ตัน หรือร้อยละ 50 ของผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในเดือนกันยายน

นอกจากนี้ยังมีมาตรการ เชื่อมโยงเครือข่ายกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 ปริมาณ 3,000 ตัน การรณรงค์บริโภคผ่านร้านธงฟ้า 1,000 ร้านค้า และรถโมบายผลไม้ของกรมการค้าภายใน ปริมาณรับซื้อ 1,500 ตัน เชื่อมโยงผู้ส่งออก ผู้รวบรวม และตลาดกลางสินค้าเกษตรรับซื้อ 500 ตัน ให้สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศรับซื้อไม่น้อยกว่า 500 ตัน การสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการขายลองกองออนไลน์ โดยสนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์ ขนาด10กิโลกรัมพร้อมสติ๊กเกอร์ส่งฟรี จำนวน 8,000 กล่อง โดยราคาเวลานี้ยังถือว่าน่าพอใจ โดยเกรดช่อ อยู่ที่ประมาณ กก.ละ 18-20 บาท เกรดคละอยู่ที่ กก.ละ 10-11 บาท

ด้านนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กำชับให้ดูแลเกษตรกรอย่างเต็มที่ เพราะหลังจากนี้ยังมี ผลผลิตลองกองภาคใต้อีก 42,687 ตัน จะออกมากช่วงปลายสิงหาคม – กันยายน 2564 มีสัดส่วนการบริโภคภายในประเทศ ประมาณร้อยละ 98 บริโภคสด สัดส่วนส่งออกมีเพียงร้อยละ 2 โดยสถานการณ์ลองกองในแต่ละจังหวัดของพื้นที่ภาคใต้ ทยอยออกสู่ตลาดแล้วแหล่งผลิตสำคัญ อยู่ที่จังหวัดยะลาออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ 30 และนราธิวาสออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ 50 และจะออกมากในช่วงสองสัปดาห์นับจากนี้ จึงต้องมีการวางแผนกระจายผลผลิตเพื่อพยุงราคาให้กับเกษตรกร

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้