“หมอโอภาส”ยันไม่มีเงินทอนวัคซีนซิโนแวค เสนอกรอบงบฯ อิงราคาล็อตก่อนหน้า ซื้อเท่าไหร่ เบิกตามจริง

174
แชร์ข่าวนี้

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัคซีนซิโนแวคไม่มีตัวแทนผู้ผลิตในประเทศไทย ดังนั้น องค์การเภสัชกรรม จึงเป็นผู้ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนวัคซีนในประเทศไทยและเป็นตัวแทนนำเข้าซิโนแวค ซึ่งกรมควบคุมโรคเป็นผู้ซื้อวัคซีนต่อจากองค์การฯ เพื่อนำมาฉีดให้ประชาชน แต่อาจยังมีความสงสัยเรื่องการเสนอกรอบงบประมาณที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าแต่ละครั้งมีการเสนออย่างไรบ้าง

นพ.โอภาส กล่าวว่า ต้องชี้แจงว่าการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค ล็อตแรก 2 ล้านโดส เราซื้อในราคา 17 ดอลลาร์สหรัฐต่อโดส แต่เมื่อจะมีการจัดซื้อล็อตถัดไป ก็ต้องเสนอกรอบวงเงินต่อ ครม. ซึ่งเราจะอิงราคาจากล็อตที่ซื้อก่อนหน้า หรือราคากลาง ซึ่งจะมากกว่าหรือเท่ากับราคาจริง แต่ทางองค์การฯ ก็มีความพยายามในเจรจาต่อรองราคา ให้ได้ราคาที่ถูกลงที่สุด เนื่องจากซื้อในปริมาณที่มากขึ้น จากนั้น เมื่อเราได้กรอบวงเงิน พร้อมราคาที่ได้ต่อรองมาแล้ว ก็จะเกิดกระบวนการ จัดซื้อตามกฎหมาย พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการซื้อในแต่ละล็อตจะได้วัคซีนราคาถูกลง เกิดจากกระบวนการต่อรองราคา กระทั่งล็อตล่าสุดเราซื้อในราคา 8.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อโดส

เราอิงจากราคาของล็อตก่อนหน้า เช่น ล็อตก่อนหน้าซื้อ 10 บาท เราก็จะเสนอไปที่ 10 บาท แต่กระบวนต่อรองราคาก็จะต้องเกิดขึ้น หากต่อรองแล้วได้ 8 บาทเราก็เบิกตามจริง อีก 2 บาทก็ไม่ได้เบิก เงินก็จะกลับสู่งบประมาณกลาง ทำให้เรามั่นใจว่า ไม่มีการเกิดเงินทอนแต่อย่างใด ไม่มีเงินเข้ากระเป๋าใคร”


แชร์ข่าวนี้