พาณิชย์ชูไทยศูนย์กลางCLMVTดึงลงทุนฟื้นศก.

145
แชร์ข่าวนี้

นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เป็นผู้แทนเข้าร่วมอภิปรายในการประชุม Belt and Road Summit ครั้งที่ 6 หัวข้อ “การขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยการส่งเสริมการค้าระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ” ผ่านระบบการประชุมทางไกล ว่า ตนได้ใช้โอกาสนี้เน้นย้ำนโยบายของไทยในการเชื่อมโยงไทยผ่านเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า และข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง(Belt and Road Initiative: BRI)ของจีน เนื่องจากไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ของอนุภูมิภาค CLMVT และอาเซียน การผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านดิจิทัลเทคโนโลยีตามเส้นทาง BRI จะนำไปสู่การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันและดึงดูดนักลงทุนที่มีศักยภาพโดยเฉพาะ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC อาทิ อุตสาหกรรมดิจิทัล ยานยนต์สมัยใหม่ และการบินและโลจิสติกส์ ทั้งนี้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่ได้จำกัดอยู่ที่ไทยเท่านั้น แต่จะขยายตัวครอบคลุมทั้งภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเส้นทางรถไฟและโครงข่ายคมนาคมภายใต้ข้อริเริ่ม BRI อาทิ รถไฟความเร็วสูงไทย-ลาว-จีน เสร็จสมบูรณ์ จะช่วยอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน และประชาชน ในภูมิภาคซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคฟื้นตัวจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19ได้

พาณิชย์ชูไทยศูนย์กลางCLMVTดึงลงทุนฟื้นศก.

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้