“พาณิชย์”เผยเงินเฟ้อส.ค.ลดลง0.02%

128
แชร์ข่าวนี้

นายวิชานัน นิวาตจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรือ อัตราเงินเฟ้อ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 พบว่า อัตราเงินเฟ้อกลับมาหดตัวอีกครั้งในรอบ 5 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 0.02 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุสำคัญจากมาตรการลดภาระค่าครองชีพของภาครัฐ โดยเฉพาะการลดค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ประกอบกับราคาสินค้ากลุ่มอาหารสดบางชนิดมีราคาลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะข้าว เนื้อสัตว์ ผักสด และผลไม้สด นอกจากนั้น ราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานแม้จะยังขยายตัวต่อเนื่อง แต่เป็นอัตราที่ชะลอลงจากเดือนที่ผ่านมา ขณะที่สินค้าอื่น ๆ บางชนิดมีราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะไข่ไก่และเครื่องประกอบอาหาร และบางชนิดราคาทรงตัว ซึ่งเคลื่อนไหวสอดคล้องกับสถานการณ์ ส่งผลให้เงินเฟ้อในเดือนสิงหาคมปรับลดลง

โดยมีอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วง 8 เดือนแรก สูงขึ้นร้อยละ 0.73 แต่แนวโน้มเงินเฟ้อในเดือนกันยายนจะกลับมาขยายตัวในระดับที่ไม่สูงมากนักจากมาตรการภาครัฐที่ยังคงอยู่ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดมาตรการในเดือนสิงหาคม เงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ทางสนค. ยังคงมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อทั้งปีจะยังขยายตัวได้ร้อยละ 1.2 หรือ อยู่ในกรอบร้อยละ 0.7-17 ซึ่งเป็นอัตราที่น่าจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ สนค. จะมีการทบทวน ประมาณการอัตราเงินเฟ้ออีกครั้งหลังสิ้นสุดเดือนกันยายน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้