“ประวิตร”ประชุม คกก.กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ

194
แชร์ข่าวนี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ ดีอีเอส เข้าร่วมประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งเป็นไปตามแผนงานและกรอบของกฎหมาย

จากนั้นได้เห็นชอบโครงการตามที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯแล้ว ที่สำคัญ อาทิ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการการแพทย์ทางไกลเพื่อขยายการเข้าถึงการบริการประชาชน และเห็นชอบโครงการตามมาตรา 26 สำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทยในการต่อยอดการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G ที่สำคัญ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ ติดตั้งเทคโนโลยี 5G สำหรับระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ, โครงการนำร่องเกษตรดิจิทัล เพื่อการพัฒนาระบบส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนางและปลากะพงขาวในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา, โครงการนำร่องการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 5G ต้นแบบสำหรับให้บริการประชาชน จ.เชียงใหม่ และโครงการ 5G เพื่อการคัดกรองและแจ้งเตือนสำหรับ เตรียมความพร้อมการเปิดเศรษฐกิจท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews

แชร์ข่าวนี้