2 กรมจากก.พาณิชย์คว้ารางวัลเลิศรัฐปี 64

151
แชร์ข่าวนี้

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) จากผลงาน “ระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และใช้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์” ซึ่งเป็นระบบรวบรวมฐานข้อมูลลิขสิทธิ์ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่สนใจผลงานลิขสิทธิ์ สามารถตรวจสอบผลงานลิขสิทธิ์และติดต่อขออนุญาตใช้งานลิขสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา
เชิงพาณิชย์ ซึ่งกรมฯ พร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบงานบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 จากผลงาน “ช่องทางการค้ายุคใหม่แบบไร้ขีดจำกัด” ที่มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อยกย่องเชิดชูในความมุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ โดยมีนายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เข้ารับรางวัลดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา

 

โดยผลงาน “ช่องทางการค้ายุคใหม่แบบไร้ขีดจำกัด”นั้นเป็นการปรับรูปแบบการดำเนินงานของกรมฯให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ในการเตรียมความพร้อม ตั้งรับ ปรับตัว หาโอกาสใหม่ๆ ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยกรมฯได้มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกเร่งพลิกวิกฤติเป็นโอกาส เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ฟื้นตัวกลับมาโดยเร็ว และกระตุ้นการขยายตัวของภาคการส่งออกไทย และช่วยให้ผู้ประกอบการมีเครื่องมือและช่องทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศที่ยั่งยืนรองรับเศรษฐกิจอนาคต แม้วิกฤตโควิด-19 จะคลี่คลายลง ผู้ประกอบการยังคงสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มของกรมฯที่ได้พัฒนาขึ้นต่อไป ตลอดจนสามารถพัฒนาเป็นช่องทางการค้าหลักสำหรับผู้ประกอบการไทยในอนาคต

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้